Header

آهنگ خط تماس سینا سرلک


آهنگ خط تماس سینا سرلک

15 بهمن, 1397

متن آهنگ خط تماس سینا سرلک

متن آهنگ خط تماس سینا سرلک همیشه ساده دیدن ها دلیل ساده بودن نیست دلم رو زیر و رو کرده کسی که عاشق من نیست شب دلشوره و لبخند شب بی خود شدن از خود تمام اتفاق این بود که او هم ساده عاشق شد از ... ادامه مطلب »

بهمن 15, 1397 0